SKATE JAM@X-TECH SAITAMA VOL.02

5月29日はこれです!埼玉桶川”X-TECH SAITAMA“に集れー!